Formanden beretning til Stauning/Dejbjerg U&I´s generalforsamling, mandag den 5. marts 2018
Kalenderen siger forår, dog ser det ikke ud til at vejrguderne er helt enige.
Denne årstid er også tiden for generalforsamlinger over det ganske land, ligeledes også for Stauning/Dejbjerg U&I. Det har været et stille år for vores forening. Det har trukket ud med at få gang i aktiviteter ud over gymnastik. Dette tror vi dog på vil lykkes i 2018, at vi får de udvalg op at stå, som skal hjælpe os med dette.
Som mange andre foreninger har vi i år udskiftning på nogle pladser i bestyrelsen. Derfor skal der lyde en kæmpe stor tak til Oda Astrup, som i de sidste 12 år har taget sig godt af vores regnskab og penge. Du har ydet en kæmpe indsat igennem årene. Det har været en stor hjælp for os andre, at vi altid har vist, at du havde styr på tingene. Vi forstår også godt, at du nu synes at tiden er inde til at give opgaven videre. Men vi er meget glade for, at du vil hjælpe en ny kasserer godt på vej på. Der skal også lyde en stor tak til dig Grete, for dine år i foreningen. Du vil altid stå for mig som et forbilled på, at alder ikke er nogen hindring  for at sidde i en bestyrelse. Du siger aldrig nej til en opgave, hvis det er dig muligt at løse denne.
Regnskabet viser i år et underskud på kr. ca. 78.000. Vi har i år købt en ny trampolin til DMT, vores nye afdeling i gymnastik. Det er dyrt at starte sådan en afdeling op, men vi tror på at det er en investering i fremtiden. Der er ikke mange andre idrætsforeninger, som har de muligheder indenfor gymnastik som vi har, især med den nye investering på Dejbjerglund Efterskole. Ligeledes er det dyrt, hvis der er få aktiviteter i en afdeling, da nogle af de faste omkostninger er de samme. Fodbold er en eksempel på dette. Udover gymnastik, har der i år været badminton, mountainbike, fodbold, petanque og carpet bowl. Badminton har nu nogle år kørt uden børnespiller, men vi håber at vi i 2018 på en eller andre måde igen kan tilbyde det til de børn som ønsker dette.
Mountainbike har vi haft de sidste år. Jacob Andersen har været træner for disse børn med hjælp fra andre. Dog har han valgt at stoppe på denne post, vi vil gerne takke ham de år han har taget her. Finder vi ikke en anden forældre – eller anden med kendskab til mountainbike til at tage over – ja så bliver det ikke mere af det fremover.
Vores sidste fodboldhold stoppede i sommers, da de ikke kunne skaffe spillere nok, at bygge et hold på. De sluttede af med en tur i Holland for at deltage i en turnering. Det var en stor oplevelse for dem.  Vi håber at vi kan få gang i fodbold for de mindste børn, således at de kan få de første år som fodbold spiller i trygge og kendte rammer.
Petanque og carpet bowl er for det meste selvkørende, men vil så gerne have nogle flere spillere.
Og nu kommer vi så til budskabet i alt dette. Ønsker du at der skal være nogle aktiviteter for dine børn, ja så må du altså selv kridte skoene og komme ud over dørtrinet. Det hjælper ikke at tænke – at det klarer de andre jo nok. Vi har i flere omgange søgt efter nogle til at hjælpe med dette uden resultat.
Lad os nu hjælpe hinanden med at få skabt nogle aktiviteter for både børn og forældre. Det er jo også med at styrke sammenholdet både i sognene hver for sig samt sammenholdet mellem Stauning og Dejbjerg.
 
Sport og Godt i papirform blev igen i 2017 ændret, således at alle nu skal tilmelde sig til at få den i papirform. Da jeg har skiftet arbejde, er det ikke længere muligt at printe så mange eksemplar. Vi har i efteråret fået dem printet i Skjern, men hvis vi skal gøre det hver gang, så er der ikke noget overskud tilbage. Ligeledes skal der findes frivillige til at dele dem ud. Derfor synes vi det er en god løsning, med at vi printertil dem som gerne vil have den i papirform, deler den på 4 facebooksider, sender link på mail. Enkelte henter den også stadig i papirform på Brugsen.
Der skal mange penge til at en forening som vores løber rundt. Derfor tager vi gerne imod initiativer som kan give os lidt penge. Seneste er et samarbejde med Vestjyllands forsikring, hvor vi i løbet af 2. kvt. vil ringe rundt til borger i Stauning og Dejbjerg. Vi vil så høre om I er interesseret i et tilbud fra Vestjyllands forsikring. Vi får et beløb for hver tilbud de giver, samt et ekstra beløb på de tilbud der bliver til et flyt til Vestjyllands forsikring. Vi håber I vil tage godt imod vores opringning.
Til slut skal der lyde en tak til alle som i årets løb har givet en hånd med, tak for samarbejdet til jer som går af og vi glæder os til at samarbejde med jer nye som kommer til.
 
 
Stauning/Dejbjerg U & I | Skrænten 7 Dejbjerg| 6900 Skjern | Tlf.: 25382631| mail: formand@uogi.dk