Formandens beretning til Stauning/Dejbjerg U&I’s
generalforsamling den 1. marts 2017


Foråret er over os, derfor er det også tiden til generalforsamling i mange foreninger i vores område.
Vi har fået fuldført vores nye organisation, som vi tror på er den rigtige for vores forening. Bestyrelsen består nu af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt PR. Dvs. 5 personer. Disse 5 personer bliver så kontaktpersoner ud til vores udvalg, som er:

Gymnastik: Vores største afdeling, som også kører videre som en selvstændig idrætsgren.

Voksenidræt: Herunder hører badminton, carpet bowl, petanque samt andre aktiviteter for voksne som kommer til.

Børneidræt: Herunder hører fodbold, mountainbike, max-idræt og andre aktiviteter for børn.

Pop-up: Her vil komme aktiviteter for alle aldre. Kendetegnet for disse aktiviteter er, at de foregår oven en kort periode, lige fra en til få gange.

Vi håber borgere i Stauning/Dejbjerg vil medvirke til, at der kommer aktiviteter i disse udvalg, både med gode ideer til aktiviteterne samt med frivillige hænder til at få det afviklet.
Her i 2016 har disse idrætsgrene undtaget gymnastik kørt direkte under bestyrelsen. Dette er ikke en holdbar løsning, da det er svært for bestyrelsesmedlemmerne at nå både bestyrelsesarbejdet samt  arbejdet med at få alle hold til at køre på  tilfredsstillende vis. Det forventer vi bliver løst med de nye udvalg. Vi håber, at voksen- og børneidrætsudvalgene kommer opat  stå i løbet af foråret. Vi mangler stadig folk til disse to udvalg.

Vores Pop-up afdeling er allerede kommet godt fra start, idet to unge friske piger med masser af ideer og gåpåmod allerede har haft  2 forskellige arrangementer, Yoga og Dybdeafspænding/ meditation. Der har været fint fremmøde til disse aftener, så det giver dem lyst til at arbejde videre med alle deres ideer.


I 2016 havde vi 15 børn,  som cyklede mountainbike. De kører i Dejbjerg Plantage. Vi fik af hjælp af nogle sponsorer til at købe cykeltrøjer, så deres egenbetalingen til trøjen blev nedsat. Det var stolte børn som kunne trække i deres nye cykeltrøjer. Nogle af dem deltager også i nogle løb engang imellem, så det er godt at udstyret så er i orden.

Max-idræt har i år haft hold i sommer, vi har holdt vinterpause, men det er vores håb, at når vi får det nye børneudvalg op og køre, vil der igen blive lignede aktiviteter.
Vollybold og Maskinhuset er i 2016 blevet nedlagt  på grund  af for få deltagere. Måske kommer det igen, hvis det forespørges. Petanque og Carpet Bowl kører videre som hidtil, men vil gerne have flere spillere med.

Så fik Sport og Godt endelig nyt udseende,  vi håber den nye forside signalerer, at det er til brug for alle foreninger eller private som har noget at tilbyde vores lokalområde.
Husk at Sport og Godt stadig kan ses på vores hjemmeside, og ligeledes stadig hentes i Brugsen og på Dejbjerglund Efterskole i papirform.  Bor du uden for bygrænsen i Dejbjerg eller Stauning og gerne vil have den leveret i papirform, kan dette også lade sig gøre. Bladet giver os hvert år et pænt tilskud til foreningen.

Et andet nyt tiltag i slutningen af 2016 var vores nye facebookside: Stauning/Dejbjerg Aktiviteter. Vi håber I andre foreninger også vil gøre brug af denne, så vi får alle disse informationer samlet et sted.

I juni arrangerede  vi en aktivitetsdag for især børnene  -  og vi må sige, at vejret virkelig var med os denne dag. Det var et nyt tiltag som vi ville prøve af. De erfaringer,  vi har fået, vil vi bruge til næste arrangement. Om det bliver i 2017 eller i 2018 ligger ikke fast. Også her havde vi nogle sponsorer til at støtte med beløb til præmier, leje af udstyr og andet.

Heldigvis fik vi igen i 2016  stor hjælp af vores sponsorer, uden Jer ville flere ting ikke være muligt. Vi er meget glade for disse bidrag, tusind tak for dem alle.

Til slut vil jeg gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer for et godt og udbytterigt samarbejde, især tak til jer som takker af for denne gang.  Også en stor tak til udvalgsmedlemmer og trænere, og alle jer andre som deltager på en eller anden måde.

Stauning/Dejbjerg U & I | Dejbjergvej 3 Stauning | 6900 Skjern | Tlf.: 50 96 96 97 | mail: formand@uogi.dk