​30.08.2018
 
2018-19 aflysninger i Dejbjerglund Hallen og kulturhuset
Dato Hal Kultursal Årsag
November      
Uge 45, d. 5.-9. nov. aflyst torsdag og fredag aflyst hele ugen Teater
Torsdag d.15. nov. aflyst efter kl.18.00   IPL julefrokost
December      
Mandag d. 3. dec. aflyst hele dagen aflyst hele dagen Adventsmøde på efterskolen
Torsdag d. 20. dec.   aflyst hele dagen Julefest på efterskolen
Fredag d. 21. dec. ingen udlejning ingen udlejning Arr. med forældre
Januar      
Fredag d. 5. jan. ingen udlejning ingen udlejning gymnastikweekend 
Fredag d. 19. jan.   ingen udlejning frivillighedsfest
Februar      
Fredag d. 22. feb ingen udlejning ingen udlejning seniorstævneforberedelser
Tirsdag d. 26. feb aflyst hele dagen aflyst hele dagen Besøg af Balle og Bramminge
Marts      
Fredag d. 8. marts ingen udlejning ingen udlejning gymnastikopvisning 
Torsdag d. 21. marts aflyst hele dagen aflyst hele dagen Møde for ny elever
OBS:       Træning i efterårsferie, juleferie og vinterferie aftales med Gitte Christiansen. tlf. 61169432
HUSK: OPRYDNING af redskaber i springsal og småredskaber i rytmesal.
HUSK: Brug BOLDRUMMET ved hallen. Ikke efterskolens depotrum v. rytmesalen.
HUSK: Lås ALTID musikken ind efter brug.  
 
Stauning/Dejbjerg U & I | Skrænten 7 Dejbjerg| 6900 Skjern | Tlf.: 25382631| mail: formand@uogi.dk