Stauning/Dejbjerg U&I
Årsberetning 2019

Formandens beretning til Stauning/Dejbjerg U&I´s generalforsamling, torsdag den 20.2.20


Samhørighed, tryghed og samvær giver øget trivsel, og netop denne trivsel kombineret med bredde er i mine øjne, hvad der gør Stauning-Dejbjerg U&I til noget ganske særligt.

Her adskiller vi ikke i niveau, men giver plads til den man er, det man kan og det man ønsker at lægge i en given aktivitet. Der er med andre ord plads til alle. Målet for os i bestyrelsen er, at der skal være noget for alle. Det er der ikke endnu, men det sigter vi efter at der kommer inden for ganske få år.
Før ideerne kunne få frit løb, skulle vi som bestyrelse lige i gang. U&I’s mangeårige kaptajn Dorthe Iversen takkede af….efter 17 år!! Al erfaring og viden stemplede ud og bum…hvad gør man så?!. Alle ved hvem Dorthe er, for hun er her, der og alle vegne……og måske derfor var det en anelse svært at påtage sig rollen, som den nye Dorthe. Hun har om nogen ydet et kæmpe stykke arbejde i U&I-regi. Derudover så har hun gennem året været en uundværlig livline, som vi kunne ty til. Hendes hjælp fra sidelinjen har været enorm. Kæmpe tak herfra.
Med Dorthe på sidelinjen, blev den nye bestyrelse sat sammen, Pernille Aagaard Nielsen, Kathrine Lundgaard og jeg selv blev valgt ind, og fordelingen af poster kom på plads. Vi kiggede hinanden i øjnene og vi havde en tro på, at vi med hver vore styrker og kompetencer, sammen kunne levere noget ganske godt. Laila Esager og Ditte Skovby Bjerregaard havde jo trods alt et års erfaring ;-) og hvad de ikke vidste noget om, ja det måtte vi jo finde ud af i fællesskab…..eller spørge DortheJ

Her et år efter er jeg piv-stolt, for vi havde valget mellem at lade det første år passere stille forbi og træde vande, eller vi kunne trække i arbejdstøjet. Vi valgte det sidste, og vi er kommet ud med skindet på næsen.
Vi startede med at sende et skriv ud på facebook, hvor vi ville forberede medlemmer og lokale borgere på, at der fra vores side sikkert ville ske lidt fodfejl hist og her. Det var et godt udgangspunkt for os, da vægten på skuldrene blev mindre. Dernæst blev vi enige om, at hvis vi skulle forny, ja så skulle vi føle et medejerskab i denne forening.

Hvad har vi så nået:
Jo, Vi fandt som noget af det første ud af, at vi var ejere af et lysanlæg på Stauning stadion, og eftersom ingen kunne fortælle noget om hvornår der var foretaget sikkerhedskontrol på det anlæg, ja så blev det en af de første opgaver. Carl C A/S stod for opgaven, og anlægget blev godkendt, hvis blot vi fjernede lidt langt græs og jord omkring masterne. Nu går vi så med overvejelse om, hvorvidt vi skal udskifte lamperne med et bedre alternativ.   
Dernæst kiggede vi på U&I’s hjemmeside, og blev enige om, at den trængte til et nyt mobilvenligt ansigtsløft. Derfor sendte vi Pernille på kursus, og med lidt justeringer, har hun sammen med GoMINIsite, udarbejdet en hjemmeside, som vi d.1.april, glæder os til at sende ud i den virkelige verden.
Der er blevet købt nye net til alle mål på Stauning Stadion, hvilket har glædet både skolens elever og vores fodboldhold. Udgiften blev delt med Stauning Skole.

Vi lancerede en ny tilmeldingsform til badminton, og vi må indrømme, at vi var meget spændte, for lige omkring badmintonbaner, fornemmede vi godt en anelse ”plejer” og hvad nu med den traditionsrige ’badminton-indskrivning’?. Det gik heldigvis godt, og det har betydet, at kontingenterne er indbetalt allerede fra starten, mod at Laila sidste år, stadig manglede kontingentindbetalinger, da badmintonsæsonen var ovre. Det er vi ude over nu, og det betyder, at vi kan lægge fokus andre steder.

Vi fik forhandlet en nye hovedsponsor på plads, og pr. 1.11 blev Vestjysk Bank skiftet ud med Skjern Bank. Vi har været glade for samarbejdet med Vestjysk Bank, men nogle gange skal posen rystes, og det gjorde vi så. Jeg er overbevist om, at vi sammen med Skjern Bank har fået lavet en aftale, der kan rykke og forny vores breddeidræt, samt udbrede kendskabet til vores forening.

Vi valgte i efteråret at givet et sponsorat på 5000 kr. til et foredrag med hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen. Foredraget blev afholdt af Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehus. Nogle kan måske tænke, om foreningen skal støtte et sådan arrangement, men for os i bestyrelsen var det en naturlighed. Her kunne vi give lidt tilbage til de forældre, der giver så meget til os.

Det blev også året, hvor vi lancerede to nye børnehold på boldbanen. ”Leg med bold” blev det nye tiltag for børnehavebørn, mens ”Fodbold for fun” blev det nye tiltag for skolebørn. Begge hold blev en succes, og det er dejligt at kunne meddele, at holdene atter starter op efter påske. Holdene er ikke turneringshold, men hold der har til hensigt at give sved på panden, samt ryste børnene sammen på tværs af aldre. Som lærer på Stauning Skole så jeg sidste år nogle børn, der hver tirsdag kom slæbende lidt cool med den store sportstaske, for de skulle jo ligesom til ”fodbold for fun”. Hvor var det fedt!
”Naturligvis” er vores friluftstiltag til børn, og her må vi bare sige, at de 4 ledere igen i år har ramt plet. Med gode ideer, og spændende ture afholdes der henover året 10 omgange Naturligvis. Også her er det store og små på tværs af aldre og familier, der arbejder sammen. Ud over de mange børn, er det skønt at se, hvor mange forældre der deltager. De er en stor hjælp for lederne og det er dejligt at de deltagende forældre prioriterer tiden med deres børn og børnenes venner.
”Mandeidræt” opstod spontant, fordi Mikkel Nielsen ønskede at samle nogle fodboldgutter. Vi fandt sammen en haltid, og nu render der 14 unge mænd rundt, og hygger sig hver mandag. Det er ideer som disse, vi som forening skal leve af, og vi skal heller ikke glemme, at de måske kan give unge udefra lysten til på sigt at flytte teltpælene ud til vort område.

Gymnastikken vil Solveig komme nærmere ind på, men også her kan vi glæde os over nye hold, samtidig med at de eksisterende stadig består. Vi er dybt taknemmelige for, at Dejbjerglund Efterskole og hallen levner plads til os i deres skemalægning, således at deres fantastiske faciliteter kan blive til gavn og glæde for andre end efterskoleeleverne. Samtidig kan halbestyrelsen også meddele, at udlejning af hallen aldrig har været højere end i indeværende år. Dette alene pga. af U&I’s øgede aktiviteter.
Ud over idrætten påtager U&I sig opgaven at finde frivillige til Ringkøbing Fjord Jazzfestival. Her skal blot lyde en stor tak til alle jer, der år efter år står klar til at tage en tjans. Jeres indsats og smil er uvurderlig for jazz-festivalens eksistens.
Kan vi finde på mere??
Helt sikkert!
Affødt af arrangementet på havnen d. 1. januar, er ”Vinterbadelauget” nu i gang med at blive etableret. Astrid Meinild har taget tovholderopgaven på sig, og sammen skal vi den kommende tid have fundet frem til, hvad et sådant Badelaug skal bestå af ud over et havnebassin og en anelse kuldegys. Første spadestik er taget med vinterbadning hver tirsdag kl. 17 og søndag kl. 13 frem til 1. april.
Derudover ytrede Brian Tolstrup Kristensen sidste år et ønske om at oprette et 7/11 fodboldhold for herrer, hvor der ud over træning og kampe også skal være plads til en grillet pølse i 3. halvleg. Det er nu blevet en realitet, eftersom holdet trænede første gang d. 3. februar og samtidig er tilmeldt forårsturnering.
 
Vi har en drøm om at oprette en form for seniorklub, som skal tiltænkes 60+ gruppen. Vi håber og ønsker, at vi med en sådan klub, kan få skubbet gang i nogle arrangementer, hvor borgere i alderen 60+ mødes til snak, aktiviteter, fordybelse og ikke mindst masser af sammenhold. Vi tager første spadestik mandag d. 9.3, hvor 60+ folket er inviteret til ”Forårsfrokost”. Her vil vi drøfte hvilke ønsker og tiltag denne aldersgruppe drømmer om.
Petanque og Carpet Bowl lukkede ned i januar, men vi håber, at disse to aktiviteter kan tænkes ind i det nye seniortiltag.

Endelig er vi i gang med at arbejde på de sidste aftaler med Sport24 omkring ”Stauning-Dejbjerg U&I - klubdragter og trænertrøjer”. Vi satser på, at vi og I henover det kommende år, kommer til at nyde synet af lokale børn, unge og ældre i klubbens nye fine dragter.
Vi håber, at vi om et år kan fortælle, at disse fire nye tiltag er skudt godt i gang med hjælp og opbakning fra jer.
Skulle der nu sidde nogle med flere gode ideer, så kom med dem. Ved fælles hjælp finder vi helt sikkert ud af det.

I bestyrelsen står vi desværre over for en udskiftning. Ditte og Pernille er begge på valg, og begge ønsker ikke genvalg. Begge har ydet en stor indsats som hhv. kasserer og PR-ansvarlig, og heldigvis har de lovet, at hjælpe os godt på vej, når nu posterne skal afsættes til anden side. Tak for det.
Katrine Lundgaard overtager kassereropgaven, og såfremt vi ved det kommende valg får jeres tilsagn om, at Majbrit Stentoft Lauridsen og Henriette Lønberg Bach kan indtræde i bestyrelsen, ja så er hhv. sekretær og PR-tjanserne også besat.
Tak til Pernille, Ditte, Henriette for hjælp til bogføring og Tak til Dorthe for din fortsatte arbejdsindsats omkring Sport&Godt.
Tak til trænere, frivillige, forældre og børn og endelig tak til jer, der åbner jeres døre, når Naturligvis ønsker et kig indenfor. Endelig en stor tak til Stauning Børnehus for jeres uvurderlige hjælp, når børnene fra børnehave og sfo skal videre til hhv. fodbold og gymnastik i Stauning eller med bussen videre til gymnastik i Dejbjerg.
 
Tak for jeres initiativ og samarbejde.

Vh. Karen Lundgaard Agerholm
Stauning/Dejbjerg U&I | Skrænten 7, Dejbjerg | 6900 Skjern | Tlf.: 25382631 | mail: formand@uogi.dk