Stauning/Dejbjerg U&I
Årsberetning 2020

Der var fuld gang i foreningslivet, da vi stod den 1. januar 2020 og skuede frem mod, hvad der måske kunne vente os af gode muligheder og oplevelser det næste år. Vi havde hænderne oppe over hovedet, for det gik fantastisk på de forskellige gymnastik- og badmintonhold. Instruktørerne på vores gymnastikhold var i fuld gang med at forberede og øve serier, dragter blev bestilt hjem og datoen for vores store finale ”Gymnastikopvisningen” var sat. Vi var 100% klar!

Som bestyrelse fik vi inviteret ind til en forårsfrokost med ”60+’erne”, og med 62 tilmeldte gik vi nærmest på vandet. Det tegnede i den grad til at blive en succes. Jungletrommerne i det fjerne begyndte godt nok at advare mod begyndende pandemi, men vi havde stadig en tro på, at alle arrangementer for store såvel som små kunne gennemføres.

Mandag d. 9. marts mødte 60+’erne ind, og hilste skiftevis med hånd og albue. Spritten var indkøbt, for det havde vi jo hørt, at man burde stille frem ved sådanne arrangementer. Der blev sunget, spist, snakket og ikke mindst idé-udvekslet. Formålet med frokosten var at finde ud af, om der var basis for nogle seniortiltag i vores forening. Det var der heldigvis. Et udvalg blev stablet på benene, og derfra gik det kun fremad.

Der gik dog kun 2 dage, før den skæbnesvangre dato 11. marts meldte sig. Med den dato fulgte begyndelsen på et rodet og trist foreningsår. Danmark blev lukket ned.  Idrætten og kulturlivet måtte indstille sig på en lang række aflysninger af opvisninger og arrangementer, uden klarhed over hvornår og hvordan det hele måtte starte op igen. Fra den ene dag til den anden var kalenderen fuld af luft….og der var ganske enkelt ikke noget at gøre ved det!

Med afsæt i Covid-19 retningslinjerne valgte vi at aflyse de planlagte aktiviteter før sommerferien. Både trænere, forældre, udøvere og vi som bestyrelse skulle have en god fornemmelse i maven, hvis vi holdt det kørende, og den havde vi desværre ikke.
Helt stille var der heldigvis ikke, eftersom vores nye seniorudvalg SD60+ fik arrangeret nogle fine gåture og udflugter rundt i vores nærområde. De mødtes hver onsdag kl. 10 henover sommeren, og sammen fik de set området, sludret og nydt den medbragte kaffe. Vi er så taknemmelige for den flok ildsjæle, der holder kedlen varm, så de atter kan komme afsted, når retningslinjerne tillader det. I mellemtiden har Erik Petersen fra udvalget sendt erindringshilsner ud til deres medlemmer hver onsdag. Dermed glemmer medlemmerne ikke udvalget, og samtidig møder de anekdoter fra Eriks oplevelser rundt i verden. Tak til Erik for de informative og humoristiske hilsner.

Efter sommerferien startede ’Naturligvis’ og damefodbold op igen. Det var skønt, at der atter kom gang i nogle af aktiviteterne. Selvom Covid-19 hele tiden florerede i bevidstheden, så formåede de 4 tovholdere for Naturligvis og Dennis, som træner for dameholdet, at sørge for de bedste rammer, når aktiviteterne skulle afholdes. Det blev derved muligt for Naturligvis, at besøge Berit og Henning Bjerregaards kvæggård samt fiske i Stine og Bo Jensens private sø. Skønne oplevelser i det fri, som lige netop lever op til det Naturligvis handler om ”at få børn ud og opleve den natur de er omgivet af, og de muligheder den byder på.”

Vintersæsonen bankede på, og i september åbnede vi op for badmintontilmeldingen. Igen i år var der god tilslutning til badmintontiderne, og med retningslinjerne afstemt og overholdt efter bedste evne, blev det muligt at starte op med god samvittighed.
Gymnastiksæsonen gik ligeledes i gang, og med 17 hold på listen var der noget for enhver smag. Jeg var selv tilstede, da børneholdene i Dejbjerg gik i gang, og jeg må indrømme, at det på en måde kunne sammenlignes med dagen, hvor landmanden lukker køerne ud på marken efter en lang vinter indenfor. Der var kæmpe smil og begejstring. Børnene havde glædet sig, og det samme havde jeg. Nu var foreningslivet atter kørende, tænkte jeg.
MEN glæden var kort, for allerede i slutningen af oktober ramte nedlukningen os delvist igen. Badminton samt børne- og ungeholdene fik lov til at fortsætte, mens de øvrige hold med gymnaster over 21 år måtte lukke ned, medmindre de kunne organiseres i mindre grupper på maks 10 personer. Vi håbede på, at denne nedlukning ville vare kort, men d. 10. december kom det værste stød, for siden da har ALT vores idræt været lukket ned. Med tomme haller og lidt slukkede øjne kunne vi se tilbage på et år, som på ingen måde havde været som vi havde forestillet os. Det kan kun gå fremad herfra…..det vælger vi at tro på.

Økonomisk er det svært at komme gennem et år som 2020 med overskud, da indkomstgrundlaget blev ændret markant. Vi er derfor glade for, at vi klarede os gennem året med et beskedent underskud på kun 18.604,49 kr. Det kunne have været meget værre. Og set i forhold til de økonomiske valg vi har truffet i bestyrelsen, så synes jeg, at vi står tilbage med udgifter, der på sigt kan bære de gode aktiviteter videre i foreningsregi. Deriblandt vores nye udvalg SD60+. Det koster at sætte i gang, men vi tror på, at det på sigt er en vigtig prioritering.

Når et år som 2020 gik som det gik, så finder vi som bestyrelse ud af, hvor vigtige vores samarbejdspartnere er. Stauning Skole og Dejbjerglund Efterskole har udvist stor vilje til at samarbejde. Vores retningslinjer har mødt deres opbakning, og sammen har vi gjort hvad vi kunne for at efterleve dem. Der er blevet ændret og aflyst i tide og utide, men alt er sket på en god og ordentlig måde, og uden at nogen parter kommer til at lide økonomisk under det. Stor tak for samarbejdet.

Derudover så skal der lyde en stor tak til alle vores medlemmer: udøvere, forældre - store som små, der igen i år bakkede op om vores forening. Vi har igen i år set en stigning i vores medlemstal, hvilket vi er stolte over. I 2020 havde vi 337 aktive udøvere i foreningen mod 303 i 2019 og 263 i 2018. Det er intet mindre end fantastisk. TAK til jer!

Tak til udvalgene bag SD60+ og Gymnastikudvalget. I knokler på med nye aktiviteter og spændende hold, og er en vigtig nerve for vores forenings beståen. Vi er dybt afhængige af jeres energi og iderige påfund. Tak!

Endelig skal der lyde en stor tak til de damer, som jeg deler bestyrelsesopgaverne med. De gør et kæmpe stykke arbejde, for at det hele kører på skinner. Desværre for os, men dejligt for Kathrine Lundgaard så byder 2021 på en lille ny, og vi har derfor stor forståelse for, at hun ønsker at træde ud af bestyrelsen for at hellige sig både familieliv og uddannelse. I den forbindelse har vi været på udkig efter en ny kasserer, og vi er så glade for, at vi til næste møde kan byde Laila Dyrholm velkommen i vores bestyrelse. 
 
Venlig hilsen
Karen Lundgaard Agerholm
 
Stauning/Dejbjerg U&I | Skrænten 7, Dejbjerg | 6900 Skjern | Tlf.: 25382631 | mail: formand@uogi.dk