Stauning/Dejbjerg U&I

2021


Gymnastik-beretning for 2021/2022
 
April 2021 trådte et næsten nyt gymnastikudvalg sammen til deres første møde. Vintersæsonen havde været præget af coronarestriktioner og forårsopvisningen var aflyst.
Til vores første gymnastikudvalgsmøde var der stor energi og et ønske om at give børn og unge et tilbud om at komme til gymnastik i foråret 2021, hvor coronarestriktionerne blev lempet.
Vi startede flere hold i foråret 2021, men det var svært at få børnene til at komme. De unge derimod mødte talstærkt op, og vi havde nogle meget store ungdomshold til både rytme-dans og spring.
Den nye sæson 21-22 blev skudt i gang med mange hold og et håb om, at børnene nu ville komme til gymnastik. Årgangene er små og ikke alle har lyst til at gå til gymnastik, så derfor blev vi nødt til at slå nogle hold sammen for at kunne gennemføre dem.
Planer om et arr. for børn som optakt til sæsonen blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Senere skulle det have været afviklet som et weekendarr. For foreningens børnehold, men det blev også aflyst denne gang pga. coronasmitte.
Planen er nu at afholde et opstartsarr. For børn til september 2022.
Vi har haft et familiehold i år hver lørdag kl.9.00-11.00. Desværre med rigtig dårlig tilslutning……. Her kunne man komme og lege med sine børn i springcenter, hal, motionsrum osv. Vi forsøger igen til næste år, og håber på større tilslutning.
Lige nu glæder vi os til at kunne afvikle forårsopvisningen, da det har været aflyst i to år. Børn og forældre skal opleve stemningen ved at være til opvisning, og se hvad de forskellige hold er nået frem til.


På vegne af gymnastikudvalget Gitte Christiansen

Hovedsponsor


Tilmelding og betaling 
Besøg vores side
Stauning/Dejbjerg U&I | Skrænten 7, Dejbjerg | 6900 Skjern | Tlf.: 25382631 | mail: formand@uogi.dk